Enthousiaste Besparingsvrijwilligers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Enthousiaste Besparingsvrijwilligers
Taakomschrijving   Dit is een project om mensen te wijzen op energiebesparing in de woning van de gemeente Olst-Wijhe in samenwerking met Stichting Kulturhus Olst-Wijhe. Het gaat niet alleen om adviseren, maar de maatregelen worden ook direcgt uitgevoerd. Denk aan het indraaien van spaarlampen, het aanbrengen van folie achter de verwarming, tochtstrippen etc. Belangstellenden voor zo'n maatregelenpakket worden dooor de gemeente aangeschreven. Wanneer zij een afspraak maken voor een huisbezoek gaan de vrijwilligers als tweetal de woning bezoeken. De bewoners krijgen advies op maat, de energiebesparende maatregelen worden direct gratis door de vrijwilligers aangebracht.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Technisch/Ambachtelijk
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   De huisbezoeken worden in overleg ingepland.
Begindatum   25-02-2012 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   25-08-2012 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   0 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Handige handen
Inwerkmethode en begeleiding   Gemeente en Kulturhus geven uitgebreide instructie
Scholing  
Onkostenvergoeding   onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Stichting Kulturhus Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats