sport en beweeg leider

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   sport en beweeg leider
Taakomschrijving   assisteren sport en beweeglessen 55+ M.B.V.O.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Sportleider
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   03-09-2012 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   30-05-2013 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1  uren per week
Bijzondere voorwaarden   keuzevak sportstroom leeftijd 16/17 jaar
Inwerkmethode en begeleiding   lessen worden altijd onder supervisie van gekwalificeerd docent verzord
Scholing   vmbo tl havo
Onkostenvergoeding   geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Bosom
Werkadres: Organisatie   Bosom
Werkadres: Straat+Huisnr   Groenling 4
Werkadres: Postcode en Plaats   8121JT  Olst