Maatje gezocht

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatje gezocht
Taakomschrijving   Gezellige man 40+ (spastische beperking, zoekt een maatje die over het boerenleven, maar ook over andere onderwerpen kan praten. Ook is hij er voor te vinden om samen iets te ondernemen. Hij heeft een fiets waar hij zich prima mee redden kan. Hij is een gezellige prater.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   20-06-2012 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Als u de eigen auto meeneemt worden de reiskosten vergoed.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg gaat u naar de man toe om kennis te maken en te kijken of er een klik is. Daarna worden verdere afspraken gemaakt.
Scholing   Als u als vrijwilliger ingeschreven wordt, kunt u de basiscursus volgen die jaarlijks aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Als u uit een andere woonplaats komt dan waar de hulpvrager woont, krijgt u de reiskosten vergoedt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Overige bijzonderheden   Vrijwillige Thuiszorg werkt vanuit Nijverdal in 10 verschillende gemeenten in Overijssel. Olst-Wijhe is daar 1 gemeente van.
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of meerdere
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal