penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   penningmeester
Taakomschrijving   Wij zoeken een penningmeester die alle financiŽle zaken rond de verenging op zich wil nemen.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   alles zal door onze penningmeester worden over gedragen
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   A.S.M.B Beatrix
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats