Bestuursleden met hart voor de Wereldwinkel

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuursleden met hart voor de Wereldwinkel
Taakomschrijving   De Wereldwinkel Olst zoekt bestuursleden die het werk van de Wereldwinkel een warm hart toedragen. Het bestuur komt ongeveer 1x per 2 maanden bij elkaar. Binnen de Wereldwinkel bestaan diverse werkgroepen die zich onder andere bezig houden met in de inkoop van food en non food artikelen en met het inrichten van de winkel. Bestuursleden ondersteunen dit, ieder op zijn/haar eigen terrein.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   15-01-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij hebben een gezellig bestuur en zoeken er ondersteuning bij.
Inwerkmethode en begeleiding   door huidige bestuursleden
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Wereldwinkel Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats