Belangenbehartiging Jongeren

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Belangenbehartiging Jongeren
Taakomschrijving   Het behartigen van de belangen van Kinderen en Jongeren in de gemeente Olst-Wijhe
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   het cluster vergadert ca. 1 keer per 2 maanden
Begindatum   01-01-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Jong en enthousiast om mee te praten over beleid m.b.t. Jeugd in het algemeen en Jeugdzorg in het bijzonder. Daarnaast volwassenen met affiniteit met de doelgroep Jongeren.Signalen uit de samenleving vertalen naar gemeentelijk beleid via de adviezen van de Wmo Adviesraad.
Inwerkmethode en begeleiding   Door afgevaardigde van het cluster Jeugd in de Wmo Adviesraad
Scholing   Via Wmo Adviesraad
Onkostenvergoeding   Onkosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   ca. 8
Naam van de organisatie   Wmo Adviesraad
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats