Administratief medewerker

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Administratief medewerker
Taakomschrijving   De R.K. parochie in Wijhe is op zoek naar een vrijwilliger die een halve dag in de week administratieve werkzaamheden wil uitvoeren, met name voor mensen die een datum komen doorgeven voor doop, begrafenis of huwelijk.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Administratief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Op een ochtend in overleg.
Begindatum   01-06-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-11-2013 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Een voorwaarde is dat de vrijwilliger met een computer kan omgaan.
Inwerkmethode en begeleiding   Door medewerkers van de kerk.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   `1
Naam van de organisatie   R.K.Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats