Welzijn ondersteuner

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Welzijn ondersteuner
Taakomschrijving   Een nieuwe uitdagende vrijwilligers functie met diverse mogelijkheden zoals: huisbezoeken, het bieden van ondersteuning bij de thuisadministratie, ondersteuning bieden bij praktische en sociaal-emotionele vragen.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   minimaal een dagdeel per week in overleg
Begindatum   07-05-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-01-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Gepaste scholing/training , samenwerkend met beroepskrachten
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   ut huus Welzijn Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats