meer uit de computer halen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   meer uit de computer halen
Taakomschrijving   jongedame zoekt een vrijwilliger die haar dingen aan wil leren op de computer. Ze heeft de basis onder de knie maar wil wel graag wat meer dingen met de computer kunnen.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Liefst op woensdagmiddag of op vrijdag.
Begindatum   03-04-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het is belangrijk dat je geduld kunt opbrengen om stap voor stap de computer en het gebruik uit te leggen.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de Coordinator van de Vrijwillige Thuiszorg ga je naar de hulpvrager toe en als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   Als je als vrijwilliger ingeschreven wordt bij de Vrijwillige Thuiszorg mag je deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname die mooi meegenomen kan worden op je CV.
Onkostenvergoeding   Als je uit een andere woonplaats dan uit Wijhe komt worden de reiskosten vergoed door de Vrijwillige Thuiszorg.
Overige bijzonderheden   Stcihting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats