Onderhoudswerkzaamheden en bardiensten draaien

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Onderhoudswerkzaamheden en bardiensten draaien
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar mensen die bij ons clubhuis onderhoudswerkzaamheden willen doen, schoonmaak en/of ook bardiensten willen draaien. De schoonmaakwerkzaamheden zijn in de ochtenduren, de bardiensten vinden in het weekend plaats.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bar activiteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden in de ochtenduren, bardiensten in het weekend.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   115 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   inwerken geschiedt door huidige vrijwilligers
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Sc. Overwetering (afd. voetbal)
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats