Afleiding voor mevrouw

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Afleiding voor mevrouw
Taakomschrijving   Wie wil meneer even tijd voor zichzelf geven door aanwezig te zijn bij zijn partner. Mevrouw kijkt graag tv, bij mooi weer vindt ze het leuk om even in het dorp wat rond te kijken en ze vindt het fijn als er iemand bij haar komt.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Dit mogen wisselende dagen zijn, maar er kan ook een vast moment afgesproken worden als dit uw voorkeur heeft.
Begindatum   11-04-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de coordinator van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg gaat u naar het echtpaar toe om kennis te maken. Als er een klik is van beide kanten, maken we verdere afspraken.
Scholing   Wanneer u ingeschreven wordt als vrijwilliger bij de Vrijwillige Thuiszorg kunt u deelnemen aan de basiscursus die jaarlijks wordt aangeboden. U ontvangt na afloop een certificaat van deelname die in uw portfolio of CV meegenomen kan worden.
Onkostenvergoeding   Als u uit een andere woonplaats komt dan uit Olst krijgt u de reiskosten vergoed door de Vrijwillige Thuiszorg.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal