Iemand op weg helpen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Iemand op weg helpen
Taakomschrijving   Helpt u graag iemand op weg? Alleenstaande vrouw die even weer wat dingen moet overwinnen zoekt een vrijwilliger die samen met haar dingen weer oppakt als een keer winkelen, reizen met openbaar vervoer en een praatje maken bij een kop koffie.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   04-06-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U hoeft niet in het bezit van een auto te zijn.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de coordinator van de Vrijwillige Thuiszorg gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken en dan komen we er al snel achter of er een klik is.
Scholing   U kunt deel nemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Als u uit een andere woonplaats dan uit Wijhe komt krijgt u de reiskosten vergoed van de Vrijwillige Thuiszorg
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats