Bent u een tuinliefhebber?

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bent u een tuinliefhebber?
Taakomschrijving   Voor een zorgboerderij zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die om de week wat hand en spandiensten kan verrichten in en om de zorgboerderij.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   Naar gelang uw mogelijkheden.
Begindatum   25-06-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   U krijgt de reiskosten die u maakt vergoed door de Vrijwillige Thuiszorg.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de co÷rdinator van de Vrijwiilige Thuiszorg gaat u naar de zorgboerderij toe en als u zich kunt vinden in de taken dan maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname die u mooi mee kunt nemen in uw portfolio.
Onkostenvergoeding   De reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats