Bestuursleden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuursleden
Taakomschrijving   De Speeltuinvereniging KIO is op zoek naar een voorzitter, secretaris, bestuursleden
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg te bepalen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij zoeken mensen die het leuk vinden om een bestuurlijke taak uit te oefenen
Inwerkmethode en begeleiding   Het oude bestuur kan de nieuwe bestuursleden inwerken
Scholing   MBO niveau
Onkostenvergoeding   NVT
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   KIO
Werkadres: Organisatie   Speeltuin KIO
Werkadres: Straat+Huisnr   Beatrixlaan naast nr. 7
Werkadres: Postcode en Plaats   8131HD Wijhe