Vrijwilliger die kledingverhuur wil opstarten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger die kledingverhuur wil opstarten
Taakomschrijving   Stichting Kulturhus zoekt een vriwjilliger die een nieuw project: de Kledingverhuur, wil opstarten. Werkzaamheden zijn zoal: het fotograferen van de kleding, het rubriceren van de kleding, inrichten van het kledingmagazijn en het eventueel plaatsen van de gegevens in het computersysteem. Wij zijn op zoek naar iemand die een uitdagende klus wil met een kop en een staart.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   De werktijden zijn geheel naar eigen inzicht in te delen.
Begindatum   01-11-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Deze klus doe je samen met iemand van St. Kulturhus Olst Wijhe en met iemand van Overkempe. Er kunnen ook meerdere vrijwilligers werkzaam zijn, dat maakt de groep gezelliger. Zodra de kledingverhuur gestart is, is de klus eigenlijk weer voorbij.
Inwerkmethode en begeleiding   Door medewerker van St. Kulturhus Olst Wijhe
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   evt. gemaakte onkosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Stichting Kulturhus Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats