Hulp bij taal en rekenen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Hulp bij taal en rekenen
Taakomschrijving   Leroy heeft overdag een werkleerbaan als assistent schilder. Deze gemotiveerde jongeman uit Olst zoekt een vrijwilliger die hem enkele uren in de week wil helpen met leren lezen en rekenen. Hij is op weg naar het niveau 1F en wil dit graag behalen. Met een beetje hulp gaat dat vast en zeker lukken
Werksoort   Onderwijs
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Voorlichting/Educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg met Leroy
Begindatum   26-02-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Door medewerker Olst-Wijhe scoort
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Olst/Wijhe Scoort
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats