afleiding door een wandeling te maken

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   afleiding door een wandeling te maken
Taakomschrijving   Dame van middelbare leeftijd met depressieve klachten zoekt een vrijwilliger die met haar op de donderdagmiddag of op de vrijdagmiddag een eind wil wandelen.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   donderdag of vrijdag van 13.30 - 15.00 uur of in de vroege avond.
Begindatum   25-11-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het is fijn als u een luisterend oor voor mevrouw kunt zijn en dat u zelf ook een makkelijke prater bent.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de co÷rdinator vrijwilligerszorg gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks wordt aangeboden door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel.
Onkostenvergoeding   Als u uit een andere woonplaats dan uit Wijhe komt krijgt u de reiskosten naar mevrouw toe vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats