klussen en moestuin onderhouden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   klussen en moestuin onderhouden
Taakomschrijving   Voor een zorgboerderij zijn we op zoek naar een vrijwilliger die samen met deelnemers van de dagbesteding klussen in en om het huis wil doen en wil helpen bij het onderhoud van de moestuin.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg met u naar gelang uw mogelijkheden.
Begindatum   26-02-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het contact met de deelnemers van de dagbesteding heeft meer prioriteit dan de klussen en de tuin.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de co÷rdinator vrijwilligerszorg gaat u naar de zorgboerderij en als u het op wil pakken maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Ovcerijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats