Assisteren sport en beweeg groepen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Assisteren sport en beweeg groepen
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar mensen die willen assisteren bij sport en beweeg groepen tot het uiteindelijk zelfstandig aansturen van groepen onder supervisie van docent
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Sportleider
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg verspreid over de week
Begindatum   01-03-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   30-06-2015 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   affiniteit met ouderen 55+ en volwassenen met een beperkingbeperking
Inwerkmethode en begeleiding   altijd in samenwerking en onder supervisie van docent
Scholing   sport en bewegen
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden   n.v.t.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Bosom
Werkadres: Organisatie   Bosom
Werkadres: Straat+Huisnr   Groenling 4
Werkadres: Postcode en Plaats   8121 JT Olst