Muziek maken in een woonhuis

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Muziek maken in een woonhuis
Taakomschrijving   Eens per week/maand/kwartaal een uurtje gitaar spelen en bekende liedjes (geen kinderliedjes) zingen en spelen bij een van de huizen van overkempe.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Eens per week, maand of kwartaal een uurtje in de avond.
Begindatum   07-12-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Je zult door de begeleiders van het woonhuis wegwijs worden gemaakt.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   DeSeizoenen, locatie Overkempe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats