aanwezig bij dementerende partner

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   aanwezig bij dementerende partner
Taakomschrijving   Wie wil een mantelzorger even wat tijd voor haarzelf geven door even bij haar dementerende partner te blijven. Meneer spreekt en verstaat alleen dialect. Een eindje wandelen of een spelletje doen samen vindt hij prima.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg als mevrouw er even uit wil. Hoeft niet wekelijks.
Begindatum   22-05-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de co√∂rdinator vrijwilligerszorg van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg gaat u naar het echtpaar toe om eerst kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks wordt aangeboden door de Vrijwillige Thuiszorg
Onkostenvergoeding   U krijgt de reiskosten vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats