Samen zwemmen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Samen zwemmen
Taakomschrijving   Vindt u het leuk om samen met een dame (58 jr.) te zwemmen in het warme doelgroepenbad in Raalte?
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Het warme bad is op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag geopend.
Begindatum   16-07-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Mevrouw woont in Heino. Als u haar op kunt halen en thuis weer af kunt zetten krijgt u de reiskosten vergoed.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de coordinator van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken. Bij een goede klik maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed en kosten voor het zwemmen worden vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats