Gymnastiek vrijwilliger

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gymnastiek vrijwilliger
Taakomschrijving   Het (mede)begeleiden van een groep verstandelijk gehandicapten naar en tijdens de gymles (in Olst) en weer naar huis. Er is ook een docente en een personeelslid van het Thomashuis aanwezig.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Maandagavond van 6 tot 8 1 x per 14 dagen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met de doelgroep en in bezit van rijbewijs
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding van gym docente en personeel Thomashuis
Scholing   nvt
Onkostenvergoeding   vervoerskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Thomashuis Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats