Penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester
Taakomschrijving   - doen van betalingen - innen van contributie - maken van begroting / resultatenoverzicht - maandelijkse boekingen
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   zelf in te delen
Begindatum   01-02-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   enige kennis van boekhouding / administratie is noodzakelijk.
Inwerkmethode en begeleiding   Een van de bestuursleden heeft de taken van penningmeester voorlopig op zich genomen en zal deze taken overdragen.
Scholing  
Onkostenvergoeding   eventuele reiskosten kunnen in overleg gedeclareerd worden.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Gymnastiekvereninging Olympus
Werkadres: Organisatie   Gymnastiekvereniging Olympus
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    Wijhe