Kaartjes maken

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Kaartjes maken
Taakomschrijving   Wie wil een zorgvrager met motorische beperkingen helpen met het maken van kaartjes. Het is een hobby van mevrouw, maar het lukt niet meer vanwege klachten van de handen.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Dinsdagochtend, woensdagochtend of vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
Begindatum   22-01-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Mevrouw heeft lichte geheugenproblemen, het is fijn dat u rustig met mevrouw met de kaartjes bezig kunt zijn.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de coordinator vrijwilligerszorg van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks wordt aangeboden door de Vrijwillige Thuiszorg
Onkostenvergoeding   reiskosten worden vergoed
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats