Begeleiding naar Funpop op 30 mei

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Begeleiding naar Funpop op 30 mei
Taakomschrijving   Wie vindt het leuk om samen met een begeleider en een groep mensen met een verstandelijke beperking naar Funpop in Limburg te gaan.
Werksoort   Evenementen
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zaterdag 30 mei om 9.00 uur staat de bus klaar op het station in Raalte en om 20.00 uur bent u terug op het station
Begindatum   30-05-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   11 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het toegangskaartje en de reiskosten worden vergoed. Graag zelf geld meenemen voor eten en drinken op het festivalterrein. Het is belangrijk dat u kennis heeft van mensen met een verstandelijke beperking.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de coordinator van de Vrijwillige Thuiszorg gaat u naar de begeleider om kennis te maken. Daarna maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die jaarlijks wordt aangeboden door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   De reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Raalte.
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats