Moment van ontspanning

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Moment van ontspanning
Taakomschrijving   Samen een kop koffie, even bijpraten en of er op uit voor de gezelligheid.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   29-01-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het liefst overdag.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus die jaarlijks aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   u krijgt de reiskosten vergoed
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats