Maandelijks een (creatieve) activiteit verzorgen voor kleine groep mensen (met licht verstandelijke

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maandelijks een (creatieve) activiteit verzorgen voor kleine groep mensen (met licht verstandelijke
Taakomschrijving   Eén keer per maand een activiteit verzorgen voor een kleine groep mensen (4 à 5)met een licht verstandelijke beperking. De activiteit dient plaats te vinden op een zaterdag of zondag (middag of ochtend). Dit kan een spelmiddag zijn, samen kaarten maken, taart bakken, bloemstukjes maken, knutselen, etc.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De activiteit dient op een zaterdag of zondag plaats te vinden (middag of ochtend). Dag en dagdeel mag zelf bepaald worden.
Begindatum   01-03-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   De vacature is voor een jaar, daarna zal samen gekeken worden of er gestopt of verlengd word.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met begeleider kan er een opzet voor activiteit(en) gemaakt worden. Bij eerste activiteit zal begeleider aanwezig zijn, zodat er kennis gemaakt kan worden met doelgroep. Bij volgende activiteiten zal er telefonische achtervang van begeleider zijn. Communicatie verloopt via begeleiders.
Scholing   Er is geen scholing: vragen en onduidelijkheden over doelgroep of activiteit kunnen aan begeleider gesteld worden.
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden   Geen
Aantal gezochte vrijwilligers   Minimaal 1
Naam van de organisatie   Stichting de Parabool
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats