Even naar buiten of een spelletje doen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Even naar buiten of een spelletje doen
Taakomschrijving   Wie vindt het leuk om samen met mevrouw even het dorp in te gaan, een praatje te maken of een spelletje te doen.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Liefst op vrijdag of zaterdag.
Begindatum   01-05-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Mevrouw loopt vanwege minder mobiliteit achter een rolator.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van de Vrijwillige Thuiszorg gaat u naar mevrouw toe om kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Wanneer u uit een andere woonplaats als uit Wijhe komt, krijgt u de reiskosten vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats