2 coördinatoren overblijf

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   2 coördinatoren overblijf
Taakomschrijving   Taakomschrijving - Je bent verantwoordelijk voor het beleid rond het overblijven en het handhaven van dit beleid. - Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond het overblijven. - Je bent het aanspreekpunt voor school (directie/leerkrachten), ouders/verzorgers en overblijfkrachten. - Je treedt op bij conflicten en/of problemen, eventueel in overleg met de directie/leerkracht. - Je stuurt de overblijfkrachten aan. - Je onderhoudt de contacten met de overblijfkrachten. O.a. door het regelmatig organiseren van vergaderingen. - Je draagt zorg voor de organisatie van scholing voor de overblijfkrachten. - Je legt contact met nieuwe overblijfouders. Je zorgt voor de administratieve verwerking van de juiste gegevens. Je zorgt er voor dat de nieuwe overblijfouders op de hoogte zijn van het beleid rond het overblijven en dat zij ingewerkt worden. - Je zorgt er voor dat bij ziekte/afwezigheid van een overblijfkracht vervanging geregeld is. - Je bent verantwoordelijk voor de registratie van de incidentele overblijf. - Als coƶrdinator overblijf kun je te maken krijgen met vertrouwelijke informatie. Je kunt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. - Je kunt goed samenwerken met de andere overblijfcoƶrdinator en de overige leden van de commissie.
Werksoort   Onderwijs
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Coördineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Je bent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag beschikbaar; van 11.30 tot 13.30 uur. Dit is onderling te verdelen, zodat beide coƶrdinatoren 2 dagen per week tussen de middag op school zijn.
Begindatum   25-05-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-07-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Taakeisen - De coƶrdinator overblijf is in staat professioneel te handelen. - De coƶrdinator overblijf is in staat ervoor te zorgen dat de werkzaamheden rond de overblijf uitgevoerd worden conform het beleid. - De coƶrdinator overblijf is in staat de vergadering voor te zitten. - De coƶrdinator overblijf is flexibel en geduldig. - De coƶrdinator overblijf heeft invoelend vermogen. - De coƶrdinator beschikt over pedagogische kwaliteiten. Dit is vooral van belang bij het bemiddelen bij en oplossen van conflicten. - De coƶrdinator overblijf vindt het leuk om samen te werken binnen een team en kan op een open manier feedback geven en ontvangen. - De coƶrdinator overblijf is bereid eventueel een relevante opleiding te volgen.
Inwerkmethode en begeleiding   De overblijfcommissie op de Bongerd is onderdeel van de Ouderraad. Op dit moment bestaat de overblijfcommissie uit 3 personen. De overblijfcommissie is verantwoordelijk voor het beleid rond het overblijven, het overblijfrooster, de financiĆ«n, het calamiteitenrooster en de opleiding van de overblijfouders. Om het overblijven op de Bongerd verder te professionaliseren, zijn wij per direct op zoek naar 2 coƶrdinatoren overblijf. Het betreft een nieuwe functie binnen de overblijfcommissie.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Vanwege de tijd die de overblijfcoƶrdinatoren aan bovengenoemde taken kwijt zijn, ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding (d.w.z. een vergoeding van ā‚¬ 4,50 per uur).
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Overblijfcommissie KBS de Bongerd
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats