Nachtzorg of Vrijwillig Palliatief Terminale Zorg

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Nachtzorg of Vrijwillig Palliatief Terminale Zorg
Taakomschrijving   Regelmatig zijn wij op zoek naar vrijwilligers die nachtzorg willen bieden of aanwezig zijn bij terminale zorgvragers. Nachtzorg wordt geboden van 23.00 - 7.00 uur om de mantelzorger de mogelijkheid te bieden een nacht door te kunnen slapen.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Verzorging
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Overdag of 's nachts van 23.00 -7.00 uur.
Begindatum   10-07-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   U wordt begeleid door de consulent van de Vrijwillige Thuiszorg.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent gaat u naar de zorgvrager toe om kennis te maken. Daarna worden verdere afspraken gemaakt.
Scholing   U krijgt een training aangeboden en kunt regelmatig deelnemen aan intervisie.
Onkostenvergoeding   De reiskosten worden vergoed
Overige bijzonderheden   U kunt zelf aangeven hoe vaak u ingezet wilt worden.
Aantal gezochte vrijwilligers   Er is doorlopend behoefte aan zorgvrijwilligers
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats