vervoer van kinderen naar de buitenschoolse opvang in Olst.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   vervoer van kinderen naar de buitenschoolse opvang in Olst.
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar vrijwilligers,in het bezit van een eigen auto,voor het vervoer van kinderen van de scholen uit Den Nul en de Boskamp naar de buitenschoolse opvang Musketier/Stoer in Olst.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Vervoer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   op maandag van 14.15-14.45 uur en op dinsdag en donderdag van 14.15-15.15 uur
Begindatum   14-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Van de vrijwilliger verwachten wij dat hij/zij voor aanvang van de werkzaamheden een geldig rijbewijs [minimaal 3 jaar], een verklaring omtrent gedrag[VOG] en een kopie van het bewijs van een auto inzittende verzekering inlevert bij P&O . De VOG wordt vergoed door KOOS.
Inwerkmethode en begeleiding   De vrijwilliger wordt voorgesteld aan de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang en aan de desbetreffende leerkrachten van de basisschool. De vrijwilliger maakt van te voren kennis met ieder nieuw kind. De vrijwilliger is in het bezit van een vervoerslijst. Deze wordt regelmatig aangepast. Wanneer een kind niet komt communiceert de pedagogisch medewerker van KOOS de afmelding met de vrijwilliger. Kinderen worden 's ochtends door de vrijwilliger of pedagogisch medewerker in de school gebracht of overgedragen aan de pleinwacht. 's Middags worden de kinderen in de BSOgroep gebracht .
Scholing  
Onkostenvergoeding   4,00 euro per rit plus de kilometers op basis van 0,36 per kilometer
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2 a 3
Naam van de organisatie   Kinderopvangorganisatie KOOS locatie BSO de Musketier en Stoer
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats