Aan de slag als taalvrijwilliger in onze gemeente!

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Aan de slag als taalvrijwilliger in onze gemeente!
Taakomschrijving   Goede taalbeheersing is voor iedereen belangrijk. Samen kunnen we mensen in de gemeente Olst-Wijhe helpen met lezen, schrijven, spreken. Wil jij vrijwilligerswerk doen en vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kun je hier een bijdrage aan leveren. Meld je aan, volg de basistraining en ga aan de slag! Het vrijwilligerswerk vindt plaats bij jou in de buurt en kan op vele manieren vorm krijgen. Je begeleidt bijvoorbeeld een deelnemer één-op-één, je geeft samen met een docent les aan een groepje of begeleidt een leesclubje. Hoe werken als vrijwilliger er precies uitziet? Dat hangt af van jouw kennis en voorkeuren en het leerdoel van de deelnemer. Het werk dat je gaat doen als taalvrijwilliger is belangrijk én heel erg leuk.
Werksoort   Onderwijs
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   afspraken worden altijd in overleg met jou en de deelnemer gemaakt
Begindatum   01-10-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-10-2015 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Tijdens jouw werk als taalvrijwilliger wordt je begeleid door de Taalpuntdocent. Er zijn intervisie bijeenkomsten en je kunt met al jouw vragen bij de taalpuntdocent terecht.
Scholing   Elke vrijwilliger volgt de basistraining. Tijdens deze training krijg je informatie over de doelgroep en over hoe volwassenen leren. De training bestaat uit vier dagdelen. Naast de basistraining zijn er extra modules, bijvoorbeeld over digitale vaardigheden, ouderbetrokkenheid en vrouwen die (weer) aan de slag willen
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Taalpunt Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats