Ben jij sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ben jij sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Taakomschrijving   Wie vindt het leuk om een jongen met ASS(autisme spectrum stoornis) te begeleiden naar de voetbaltraining. De vacature kan prima ingevuld worden door jongeren of als stageplaats.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Tijdens de voetbaltraining
Begindatum   16-11-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Je kunt ervaring opdoen als stagiaire of jongere om kinderen te begeleiden.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerzorg ga je naar het gezin voor kennismaking. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   Je kunt deelnemen aan de basiscursus die wordt aangeboden door de Vrijwillige Thuiszorg
Onkostenvergoeding   Als je uit een andere woonplaats dan uit Olst komt, krijg je de reiskosten vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats