Samen koken

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Samen koken
Taakomschrijving   Houdt u van koken? Gezocht, zorgvrijwilliger die samen met een jongen van 13 jaar wil koken.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   16-11-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Het is belangrijk dat er een klik is tussen u en de jongen.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligers zorg gaat u naar het gezin voor kennismaking. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor zorgvrijwilligers die aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   Als u uit een andere woonplaats dan uit Olst komt krijgt u de reiskosten vergoed.
Overige bijzonderheden   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is vanuit Nijverdal werkzaam in 10 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Olst-Wijhe.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats