Netwerk vergroten van een zorgvrager

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Netwerk vergroten van een zorgvrager
Taakomschrijving   Bent u iemand die graag de weg helpt zoeken om het netwerk te vergroten?
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg en voor een duur van 6 tot 9 maanden. Als het netwerk vergroot is kunt u zich wat meer terugtrekken.
Begindatum   16-11-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U kunt de training netwerkcoach volgen die aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van de Vrijwillige Thuiszorg gaat u naar de zorgvrager toe om kennis te maken. Wanneer er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor zorgvrijwilligers die aangeboden wordt door de Vrijwillige Thuiszorg.
Onkostenvergoeding   U krijgt de reiskosten vergoed.
Overige bijzonderheden   Het is wenselijk dat u de training netwerkcoach gaat volgen of gevolgd heeft.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats