Coordinator vrijwilligers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coordinator vrijwilligers
Taakomschrijving   zorgdragen voor een goed vrijwilligersbeleid en voldoende vrijwilligers om de taken van zwembad goed uit te voeren. Goede selectie, begeleiding, scholing, motivatie en binding van vrijwilligers zijn hierbij van groot belang. Werkt nauw samen met de bedrijfsleider.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   flexibel
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met zwembad De Welters, uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden
Inwerkmethode en begeleiding   in overleg
Scholing   hbo werk- en denkniveau
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Zwembad De Welters
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats