Een gezellige en een slimme babbelaar gezocht

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Een gezellige en een slimme babbelaar gezocht
Taakomschrijving   Voor een spontane vrouw uit Olst zoeken wij een maatje om samen leuke dingen te ondernemen. Een film kijken in de bios of samen een museum bezoeken zou ze leuk vinden om te doen. Lijkt het u leuk om haar maatje te worden? Neem dan contact met ons op!
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg.Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten Deventer is er voor mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen zelfstandig of in een begeleide vorm. Leeftijd van onze deelnemers is variërend tussen de 18 en 80+ jaar. Onze activiteiten zijn gericht op contact en ontspanning.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt individueel begeleid door één van de coördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij de desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na 3 maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keer per jaar worden er thema bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers. Tevens is er eens per jaar een training voor nieuwe vrijwilligers. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kunt u andere vrijwilligers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjeskoppel is er een budget van €50 om vrij te besteden. Bij de overige kosten betaalt ieder zijn deel.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie   Vriendendiensten Deventer
Werkadres: Straat+Huisnr   Lange Zandstraat 15
Werkadres: Postcode en Plaats   7412 CD Deventer