Kunt u klaverjassen?

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Kunt u klaverjassen?
Taakomschrijving   Een man uit Heino met een licht verstandelijke beperking, zoekt 3 vrijwilligers om mee te klaverjassen.
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Bij voorkeur op de vrijdagmiddag
Begindatum   21-06-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Als u uit een andere woonplaats dan uit Heino komt krijgt u de reiskosten vergoed.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenmens gaat u naar meneer toe om kennis te maken. Als er een klik is maken we verdere afspraken.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor vrijwilligers die aangeboden wordt door de consulenten van Evenmens.
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32A
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal