Vrolijk maatje gezocht voor (jonge) vrouw in Olst.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrolijk maatje gezocht voor (jonge) vrouw in Olst.
Taakomschrijving   Wij zoeken een vrolijk en betrouwbaar maatje voor een (jonge) vrouw in Olst. Houd je van films, gamen en/of muziek, dan hebben jullie dat gemeen! Deze jonge vrouw wil graag weer ontdekken wat ze leuk vindt.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten Deventer en Olst-Wijhe is er voor mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen over het algemeen zelfstandig. Leeftijd van onze deelnemers is variërend tussen de 20 en 80 jaar. Onze activiteiten richten zich op contact en ontspanning.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt individueel begeleid door een van de maatjescoördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator regelmatig contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na drie maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keren per jaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers en stagiaires. Tevens is er eens per twee jaar een training voor nieuwe vrijwilligers. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kunt u andere vrijwilligers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjeskoppel is er een budget van 50 euro om vrij te besteden. Bij de overige kosten betaalt ieder zijn deel.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie   Vriendendiensten Deventer
Werkadres: Straat+Huisnr   Lange Zandstraat 15
Werkadres: Postcode en Plaats   7412 CD DEVENTER