Gezocht: vrolijk nuchter vrouwelijk maatje (rond 57 jaar) om te wandelen of een praatje te maken.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gezocht: vrolijk nuchter vrouwelijk maatje (rond 57 jaar) om te wandelen of een praatje te maken.
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar een vrouwelijk maatje voor een dame uit Olst. Hou je van de natuur, wandelen, shoppen en/of kletsen en wil je maatje worden, neem dan contact met ons op!
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten Deventer en Olst-Wijhe is er voor mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen over het algemeen zelfstandig. Leeftijd van onze deelnemers is variërend tussen de 20 en 80 jaar. Onze activiteiten richten zich op contact en ontspanning.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt individueel begeleid door een van de maatjescoördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij de desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator regelmatig contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na drie maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keren per jaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers en stagiaires. Tevens is er een aantal keren per jaar een training voor nieuwe vrijwilligers. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kunt u andere vrijwilligers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjeskoppel is er een budget van € 50 om vrij te besteden. Bij de overige kosten betaalt ieder zijn deel.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats