Hulp bij de zangmiddag

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Hulp bij de zangmiddag
Taakomschrijving   Bewoners halen en brengen naar de activiteit. Klaarzetten van de zaal. Samen met de bewoners de liedjes meezingen. Er is een vrijwilliger die piano speelt.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1x per maand op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30
Begindatum   02-01-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2,5 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Enthousiast mee kunnen zingen. Grote zangkwaliteiten zijn niet nodig, enig enthousiasme wel.
Inwerkmethode en begeleiding   Medewerker dagbesteding werkt u in/informeert u. Samen met de pianiste en andere vrijwilligers begeleidt u de activiteit.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Carinova Woonzorg locatie Het Averbergen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats