Samen de deur uit

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Samen de deur uit
Taakomschrijving   Een mevrouw met angst klachten, vindt het moeilijk om alleen de deur uit te gaan. Wie helpt haar over de drempel?
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   07-02-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   07-08-2017 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenmens gaat u naar mevrouw voor een kennismaking. Als er een klik is, worden er verdere afspraken gemaakt.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor zorgvrijwilligers, georganiseerd door Evenmens.
Onkostenvergoeding   Eventuele reiskosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32A
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal