Mevrouw die veel alleen is zoekt een vrijwilliger

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Mevrouw die veel alleen is zoekt een vrijwilliger
Taakomschrijving   Een mevrouw komt vanwege lichamelijke klachten weinig de deur uit. Wil graag een praatje met iemand maken, of even een uitje met de auto maken.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   07-02-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   07-08-2017 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met de consulent van Evenemens, gaat u bij mevrouw kennis maken. Als het klikt, worden er verdere afspraken gemaakt.
Scholing   U kunt deelnemen aan de basiscursus voor zorgvrijwilligers, deze wordt aangeboden door de consulenten van Evenmens.
Onkostenvergoeding   Eventuele reiskosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32A
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal