Penningmeester voor de Buurtbus

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester voor de Buurtbus
Taakomschrijving   De penningmeester bij de Buurtbus houdt de financiĆ«n bij en zorgt voor de afrekening met Syntus. Deze bestuursfunctie zouden wij graag door 2 personen laten uitvoeren, dan is de functie minder belastend en kan het werk verdeeld worden. Verder denkt de penningmeester binnen het bestuur mee over het beleid van de vereniging. Het buurtbusbestuur is een gezellig bestuur, met mensen die zich enthousiast inzetten. De vergaderingen zijn kort en gestructureerd.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   De 1e penningmeester is tevens lid van het bestuur. De 2e penningmeester hoeft dat niet te zijn.
Inwerkmethode en begeleiding   De Buurtbus is een nieuw project. Samen met de andere bestuursleden wordt de vereniging opgestart en het beleid bepaald. Taken worden onderling in goede harmonie verdeeld.
Scholing  
Onkostenvergoeding   gemaakte onkosten worden in overleg vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Buurtbus Salland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats