Maatje gezocht voor jonge man in Wijhe om dingen mee te ondernemen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatje gezocht voor jonge man in Wijhe om dingen mee te ondernemen
Taakomschrijving   Voor een jonge man in Wijhe zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vind om met hem buiten zijn comfort zone er op uit te gaan.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip. Dit varieert per koppel. Van 1 uur per week tot een dagdeel per maand en alles hier tussenin.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten Deventer, (werkgebied gemeenten Deventer,Olst - Wijhe en Raalte) is er voor mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen over het algemeen zelfstandig. Leeftijd van onze deelnemers is variërend tussen de 18 en 80 jaar. Onze activiteiten richten zich op contact en ontspanning. Om als vrijwilliger maatje te worden hoef je geen kennis of ervaring te hebben in de psychiatrie. In het contact gaat het om gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt begeleid door één van de maatjescoördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij de desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na drie maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keer per jaar worden er thema bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers en stagiaires. Tevens is er een aantal keer per jaar een training voor nieuwe vrijwilligers. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kunt andere vrijwilligers maar ook deelnemers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjeskoppel is er een budget van 50 euro om vrij te besteden. Bij de overige kosten betaalt ieder zijn deel.
Overige bijzonderheden   We vragen een verbinding aan onze organisatie voor één jaar.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   7412 CD 7412 CD