Buurtbus Heeten-Deventer

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Buurtbus Heeten-Deventer
Taakomschrijving   De coördinator van de buurtbus coördineert, samen met zijn/haar collega, de werkzaamheden rond de Buurtbus. Hij/zij is daarvoor 2 of 3 dagen in de week bereikbaar via een telefoon en kan snel een oplossing zoeken bij een eventueel probleem. Er wordt gewerkt met een poule van coördinatoren, zodat de werkzaamheden van elkaar over genomen kunnen worden. Er hebben zich al 2 coördinatoren opgegeven, wij zoeken er nog 2 bij. Wie oh wie?
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Cordineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   01-11-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   16 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   door de andere coördinatoren, het bestuur en Syntus
Scholing  
Onkostenvergoeding   € 500,- per jaar onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Buurtbus Salland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats