Vrouwelijk maatje gezocht in het weekend voor een gezellig contact met dame.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrouwelijk maatje gezocht in het weekend voor een gezellig contact met dame.
Taakomschrijving   Heb jij in het weekend een gaatje om samen met een maatje te kletsen of even iets te ondernemen? Laat het ons dan weten!
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. Samen met de deelnemer worden afspraken gemaakt omtrent frequentie en tijdstip.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Vriendendiensten Deventer (werkgebied: gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) is er voor mensen, die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie. Onze deelnemers wonen over het algemeen zelfstandig. Leeftijd ligt tussen de 18 en 80 jaar. Onze activiteiten richten zich op contact en vrijetijdsbesteding. Om als vrijwilliger maatje te worden hoef je geen kennis van of ervaring in de psychiatrie te hebben. In het contact gaat het om gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.
Inwerkmethode en begeleiding   Iedere vrijwilliger wordt begeleid door één van de maatjescoördinatoren. De vrijwilliger kan met vragen, problemen of opmerkingen bij de desbetreffende coördinator terecht. Nadat de vrijwilliger gekoppeld is, houdt de coördinator contact. Enkele afspraken staan vast; zo heeft de coördinator na drie maanden en na een jaar een evaluatie- en/of een afsluitingsgesprek.
Scholing   Een aantal keer per jaar worden er thema bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers ter deskundigheidsbevordering. Tevens is er een aantal keer per jaar een training voor nieuwe vrijwilligers om kennis te maken met elkaar en de organisatie. Verder organiseren wij iedere maand een vriendencafé voor iedereen die bij ons staat ingeschreven. Op deze avonden kun je andere vrijwilligers en ook deelnemers ontmoeten.
Onkostenvergoeding   Alle vrijwilligers zijn WA verzekerd. Voor ieder maatjes-koppel is er een budget van 50 euro om vrij te besteden aan activiteiten. Bij overige kosten betaalt ieder zijn eigen deel.Er is km-vergoeding mogelijk.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vriendendiensten
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats