Vrijwilliger bij de maandelijkse meidenavond!

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger bij de maandelijkse meidenavond!
Taakomschrijving   Wij zoeken voor onze Girls Only een vrijwilliger die het leuk vindt om activiteiten voor jonge meiden (11 t/m 17 jaar) te organiseren en te begeleiden.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1 keer in de maand op vrijdag avond van 19.00u t/m 21.00u. plus de uren die in het organiseren van de activiteit gaan zitten.
Begindatum   08-03-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Voor de girls Only wensen wij een vrouwelijke vrijwilliger.
Inwerkmethode en begeleiding   U start met een inwerkperiode, waarin u en uw contactpersoon regel- matig contact met elkaar hebben. De inwerkperiode bestaat bijvoorbeeld uit het leren kennen van uw collega’s en werkplek, de activiteit die u gaat doen. Aan het eind van de inwerkperiode bent u voldoende geïnformeerd om uw taken goed uit te oefenen. Deze periode duurt minimaal 2 maanden en wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Als u beiden tevreden bent over de werkzaamheden, worden afspraken gemaakt voor bepaalde tijd. Begeleiding Tijdens uw werk als vrijwilliger, wordt u ondersteund door uw vaste contactpersoon. Deze ondersteunt waar nodig, zodat u in staat bent uw taak adequaat uit te voeren en met plezier te werken. U bespreekt minimaal eens per jaar met uw contactpersoon hoe het gaat. Maar in de praktijk ontmoet u elkaar regelmatig. Wanneer dit gewenst is, regelt de contactpersoon begeleiding in de vorm van cursussen, scholing of ondersteuning door derden.
Scholing  
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden   Wij zoeken voor deze vacature een vrouw.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   WijZ Welzijn Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie   Wijz Welzijn, Jongerenwerk
Werkadres: Straat+Huisnr   de Lange Slagen 29
Werkadres: Postcode en Plaats   8131DP Wijhe