Tafeldekken en uit serveren van de warm maaltijd

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Tafeldekken en uit serveren van de warm maaltijd
Taakomschrijving   Kleedjes van de tafels Tafels dekken helpen met het uitserveren van de warm maaltijd. Helpen met opruimen
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Verzorging
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   11.00 tot 13.15
Begindatum   12-03-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-06-2019 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Kennismaking gesprek met co√∂rdinator vrijwilligers. Inwerken met medewerkers van de activiteitenbegeleiding/ en servicemedewerkers.
Scholing   N.V.T
Onkostenvergoeding   N.V.T.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   woon-zorg Locatie Sint Willibrord
Werkadres: Organisatie   Woonzorglocatie Sint willibrord
Werkadres: Straat+Huisnr   Boskamp 21
Werkadres: Postcode en Plaats   8121 cw Boskamp